Nedělní mše svatá pro rodiče a prarodiče s dětmi – 6. 9. 2020

Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi na nedělní mši svatou. Tato mše sv. se uskuteční v kostele sv. Martina v Sedlčanech 6. září 2020 od 8:00 hod. a bude věnována zejména dětem k příležitosti zahájení nového školního roku 2020/2021.

Pokud si děti přinesou školní batohy/tašky, či jiné školní potřeby, tak jim je P. Stanislav Glac při této mši svaté požehná.

POZVÁNKA 

 

Příspěvek vytvořen 135

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.