1. VÝLETNÍ HRA v Roce svatosti v moderní době

Týmáci z FOKS-live z.s., si připravili ojedinělý projekt v naší farnosti…pro vás všechny.

Dnešním dnem (28.10.) začala místo klasické víkendovky 1. VÝLETNÍ HRA v Roce svatosti v moderní době na téma TAKOVÝ NORMÁLNÍ KLUK! 🎧

Trasu si mohou projít rodiny, sourozenci, jednotlivci s kamarádem/kamarádkou třeba v rámci nedělní procházky přírodou a to do 22.11. 2020! 🍂🍁🍂

Projít trasu může jakýkoliv zájemce s dobrým úmyslem. 🤸

Poutníci se mohou těšit na skvělé překvapení od vedoucích z týmu FOKS-live z.s., kteří jim je pošlou, když projdou celou trasu a pošlou nám na email foks-live@foks-live.cz svou vyluštěnou tajenou… 🎁

Mapu trasy a plakátek najdete níže 🏞️

Smysl a účel tohoto projektu je částečné nahrazení víkendovky, která by v době „neCOVIDové“ byla. Je to zároveň prostředek a výzva skrze týmovou práci FOKS-live, z.s. k rozvoji rodinné spirituality a pocitu zodpovědnosti za dar růst ve víře.

Jménem všech cca 12 aktérů této výletní hry za tímto světcem vám všem přejeme hezkou cestu plnou nových poznání.

-Ivanka Čiháková-

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.