Mše sv. pro rodiče a prarodiče s dětmi – 19.9.2021

19. září 2021 od 9:30 hod se v kostele sv. Martina v Sedlčanech uskuteční Mše svatá pro rodiče a prarodiče s dětmi.

Pojďme společně prožít mši svatou pro děti a přijmout slavnostní Boží požehnání do nového školního roku.

PS: Kdo chcete, vezměte s sebou:

  • batohy, batůžky a tašky do školy k požehnání
  • občerstvení na společné agapé po mši svaté

Pozvánka ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 102

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.