Večery mladých – 27.10.2022

Srdečně zveme všechny  na VEČERY MLADÝCH (pro mladé od 12 let), které budou už ve ČTVRTEK 27.10.2022 v SEDLČANECH. Večery mladých začnou v 18 h mší svatou v kostele sv. Martina v Sedlčanech na PŘEDNÁŠKU od 20 do 22 hod zveme ZÁJEMCE I ZE ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI! Přednášet bude ING. PETR ČANDA (dlouholetý táborový a víkendovkový týmák […]

Divadlo: Patroni české země

Zveme všechny generace od malých po nejstarších na minidivadlo: „Patroni české země“. Divadlo připraví pod režií Veroniky Čihákové společnou tvorbou během víkendu na faře v Sedlčanech šest až deset dalších vedoucích. Budou pracovat s dětmi po šesti skupinkách. Zpracovávat myšlenky a odkazy sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Anežky, sv. Víta, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého. […]

Křížová cesta přírodou

S radostí ozamujeme, že ve středu 13. dubna proběhne od 17:30 hod Křížová cesta v Jesenici. Základ rodin, kteří tuto cestu povedou, je z projektové výuky náboženství v Sedlčanech. Doplňují je další farníci a mladí. Kněz udělí na konci křížové cesty Boží požehnání. Požehnaný Svatý týden a Krásné Velikonoce přeje Ivanka Čiháková a celý tým […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.