Křížová cesta přírodou – Jesenice

Pojďte s námi ve středu 5. 4. 2023 v 17:30 do Jesenice u Sedlčan zahájit slavnosti velikonočního tajemství křížovou cestou v přírodě. Jednotlivá tajemství budou vést jednotlivé rodiny. Nebude chybět historické okénko o křížové cestě v Jesenici, hudba, zpěv, modlitba. Na konci přijmeme z rukou kněze Boží požehnání do velikonočního tridua.   Plakátek ZDE   […]

II. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Druhou víkendovkou v novém tématickém cyklu víkendovek: Rok sociální nauky církve pro mladé navazujeme na předešlou úspěšnou víkendovku o principech solidarity. A moc se na ní těšíme a zveme všechny zájemce: TÉMA: „DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY aneb NIKDO SE NENARODIL OMYLEM“ USKUTEČNÍ SE: 9. – 11. 12. 2022 KDE: Sedlčany Druhé téma cyklu jsme zvolili z […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.