Výuka náboženství – 2021/2022

Školní rok pomalu začal a mnozí z vás již řeší kroužky pro letošní školní rok. Naše farnost vám nabízí „kroužek“ NÁBOŽENSTVÍ.

Zájemci o výuku náboženství pošlou naskenovanou přihlášku paní Mgr. Ivance Čihákové a originál odevzdají ve své škole panu/í řediteli/ce. Nenajde-li se v jednotlivých školách 7 a více žáků, aby se mohla otevřít výuka náboženství, budeme s řediteli jednat o sloučení výuky náboženství do jedné školy či bude nahrazena výuka náboženství zájemcům jinou formou.

Abychom o zájemcích věděli, je nutné, abys zájemci oscenovanou přihlášku Mgr. Ivance Čihákové emailem na ivankacihakova@seznam.cz poslali a ve své škole vedení svou přihlášku fyzicky odevzdali.

Otevřený email ze dne 8. 9. 2021 ředitelům škol na území ŘKF Sedlčany. Email byl odeslán na základě informací od rodičů, že mají v jednotlivých školách o výuku nepovinného předmětu náboženství zájem.

Přihláška na náboženství pro školy

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.