Večery mladých + sběr oblečení

Srdečně vás zveme v pátek 24. 11. od 18 hod. na Večery mladých s přednáškou od Jana (ekonoma) a Moniky (právničky) z Komunity Sant´Egidio na téma: CHODÍME S BEZDOMOVCEMI NA KAFE neboli JAK JSEM NAŠLI KAMARÁDY NA ULICI.

Setkání s přednáškou se uskuteční v Komunitním centru Sedlčany a není rozhodně jen pro mladé – zveme všechny zájemce všech generačních skupin.

SBĚR OBLEČENÍ

Pouze v pátek od 19:00 do 22:00 hod proběhne sběr ZIMNÍCH ODĚVŮ – zvláště pánských, který se bude vybírat v Komunitním centrum Sedlčany a členové komunity Sant´Egidio je po přednášce osobně odvezou konkrétním lidem bez domova.

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

v sobotu 25.11. pojedou mladí společně od nás (ze Sedlčan/ z Olbramovic) na ARCIDIECÉZNÍ SETKNÁNÍ s otcem arcibiskupem do Prahy. Obě akce na sebe navazují, ale každý se může zúčastnit dle svých možností a zájmu jen jedné z nich nebo oběma.

 

VEŠKERÉ INFO V PLAKÁTKU ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.