Modlitební Triduum – červen 2022

Hnutí Modlitby matek Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které se bude konat ve dnech 24. – 26. června 2022.

Pátek 24. 6. 9:00 hod Mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech
– prosba za odpuštění našich hříchů, pokání
(doporučený text z Písma: 2. kniha Samuelova 11, 1-4)

Sobota 25. 6. – osobní modlitba (bez mše sv.)
– odprošování za ty, kteří ublížili nám a našim dětem
(Izajáš 42, 1-4)

Neděle 26. 6. 9:30 hod – Mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech
– modlitby chval a díkůvzdání (Římanům 8, 35-39)

Rozjímáme nad texty: Bližší informace v plakátku ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.