Modlitba za Bělorusko

Evropské konference národních komisí Justitia et Pax vydala prohlášení k současné situaci po prezidentských volbách v Bělorusku. Sta tisíce demonstrantů se vydaly do ulic, aby reagovaly na výsledky voleb.

Evropské konference národních komisí Justitia et Pax podporuje jednotu členských států Evropské unie, které projevují solidaritu s běloruským obyvatelstvem, a vyjadřuje podporu úsilí EU pracovat na cílených opatřeních proti jednotlivcům odpovědným za závažné porušování lidských práv.

Výkonný výbor se připojuje k běloruským katolickým biskupům, kteří žádají pravdu na základě mírového dialogu mezi běloruským politickým vedením a širší společností, aby se zabránilo dalšímu násilí. Vyzývá všechny křesťany, aby se spojili v modlitbě Pána za běloruský lid v úterý 18. srpna 2020 v 18:00 CEST, aby mohla převládnout pravda, spravedlnost a mír.

– převzato z cirkev.cz

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.