Výuka náboženství

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ:
✍️ Máte-li zájem o výuku náboženství v naší farnosti pro své dítě – vyplňte prosím tuto přihlášku, oskenujte ji či ji vyfoťte a pošlete na email: ivankacihakova@seznam.cz. Zároveň ji neodkladně předejte vedení školy Vašeho dítěte s žádostí o výuku.
✍️ P. Stanislav Glac byl ohledně těchto přihlášek před zahájením školního roku se školami v oblasti ŘKF Sedlčany ve spojení a to skrze emailovou komunikaci. Přihlášky má tedy i vedení škol k dispozici a ví o nich. 🙂
✍️ I díky Vám se může v každé ZŠ otevřít výuka nepovinného předmětu náboženství na základě přihlášených alespoň 7 žáků. Výuka náboženství se dle školského zákona může spojit i ze žáků z více škol dohromady. Proto není třeba zoufat, je třeba se ve svobodě rozhodnout a jednat.
✍️ Bohu díky, že máme svobodu a že máme možnost výuky náboženství na školách, ve farnostech.
✍️ Je smutný pohled na člověka, který neví v co a proč věří.
✍️ Podpořme tedy naše děti v gramotnosti jejich vyznání víry, v křesťanských kořenech naší kultury, v hodnotě lidské bytosti, v úctě vztahu mezi mužem a ženou, k manželství, rodině. Naučme je kritickému myšlení a schopnosti znát svou víru, své hodnoty.
✍️ To vše do hodin výuky náboženství patří: růst v poznání, rozumu, víry a ctnostech.

Těšíme se na společnou cestu poznání a víry během celého školního roku.

Přihláška na náboženství pro školy Sedlčany, Jesenice, Počepice, Chlum, Dublovice, Kosova Hora

Příspěvek vytvořen 42

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek