Výuka náboženství

Nenechávejme své děti ohledně jejich víry negramotnými. Dovolme jim prozkoumat víru rozumem, kritickým myšlením a dovolme jim poznat tradici církve, ať si jsou si jistí v dospívání i dospělosti čemu a proč věří.

Výuku náboženství lze v případě dostatečného zájmu organizovat na základních školách formou nepovinného předmětu v Sedlčanech i širokém okolí.

Kontakt: Mgr. Ivanka Čiháková, e-mail: ivankacihakova@seznam.cz, tel. 725 380 414

 

 

Informace k výuce náboženství vč. přihlášky pro tento školní rok naleznete ZDE.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.