LKT Ovčín – 3. – 11.7.2021

Letos vyrazí táborníci na Ovčíně do Indie za Dobrodružstvím s Matkou Terezou
🌹 „Poupě“ – tak ji doma říkali… Z poupěte vyrostla časem krásná, jemná, silná, odvážná žena: „Matka Tereza“. Kéž je tato malá, přesto velká žena, nejen pro táborníky v mnohém inspirací.Proto si nezapomeňte koupit lístek na cestu formou přihlášení do registrace od 6.6. do 12.6.2021 na www.foks-live.cz

 

Těší se na Vás táborový tým FOKS-live z.s.

 

Plakátek s informacemi ZDE

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.