Církevní Synoda

V Katolické církvi právě probíhá tzv. Synodní proces 2021-23. Všichni křesťané Katolické církve jsou zváni, aby se pod vedením Ducha Svatého zapojili svými podněty na různá témata z oblasti života církve a křesťanů. Ve společenstvích o přibližně 5 až 8 členech se můžou věnovat některému z tématů, které se jich nejvíce dotkne. Další informace naleznete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211112podpurne-materialy-pro-synodalni-proces-v-diecezich

V případě zájmu o zapojení se do procesu můžete kontaktovat farního synodního koordinátora Martina Švejdu na e-mail svejda.martin@seznam.cz

 

Plakát ZDE

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.