Vystoupení kapely REPETE

V sobotu 3. 2. vystoupí kapela REPETE v nově vybudovaném Komunitním centru sedlčanské farnosti, které najdete na zahradě za farou naproti kostelu Sv. Martina v Sedlčanech. Začínáme v 19 hodin, tak se přijďte podívat do krásného nového prostoru na toto benefiční hraní, výtěžek bude využit pro sedlčanskou farnost.

Tříkrálová sbírka 2024 na Sedlčansku

I letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Většina peněz ze sbírky bude použita pro sedlčanský DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA a na vybavení a chod KOMUNITNÍHO CENTRA v Sedlčanech. Dárci mohou přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí do kasiček koledníků nebo do stacionárních kasiček, které budou v termínu od 1.1. do 14.1.2024 umístěné v […]

Večery mladých + sběr oblečení

Srdečně vás zveme v pátek 24. 11. od 18 hod. na Večery mladých s přednáškou od Jana (ekonoma) a Moniky (právničky) z Komunity Sant´Egidio na téma: CHODÍME S BEZDOMOVCEMI NA KAFE neboli JAK JSEM NAŠLI KAMARÁDY NA ULICI. Setkání s přednáškou se uskuteční v Komunitním centru Sedlčany a není rozhodně jen pro mladé – zveme […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.