Bohoslužby od 14. října za účasti max. 6 osob

Od středy 14. 10. 00.00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):

  • vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob – explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí
  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné domácnosti)
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, svaté přijímání se podává
    výhradně na ruku
  • tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob
  • společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)
  • zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu
  • uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti.
Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za
ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.


Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, TV Lux, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

PDF verze ZDE

Příspěvek vytvořen 129

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.