IV. Víkendovka s patrony

Je to tu. Už příští víkend 25. – 27.2. 2022 máme IV. víkendovku v roce Proč a nač s českými patrony.

Na téma: Pokrokový Prokop a Proč a nač exorcismus? A dokonce pojedeme se staršími lyžovat.
Zájemci se mohou přihlásit od pondělí 21.2. do středy 23.2. na webu FOKS-live z.s. Tam se dozvědí i co s sebou a cenu. Využijte příležitosti, dokud se formační víkendovky realizují.

Se staršími se budeme zaobírat kromě zážitkové a témátkové pedagogiky sv. Prokopem i exorcismem, ale s mladšími i staršími si odpovíme na otázky, jako je např:

Proč dnešní doba život v hříchu vyzdvihuje?
Jak “zkrotím” zlo, aby se mnou neoralo?
Zda manželství a kněžství se žilo v církvi někdy dohromady?
Co potřebuje dnešní doba, aby zažila opravdový pokrok?

Se svatým Prokopem prožijme:
Psaní ve staroslověnštině

Pečení chleba
Litanie ke sv. Prokopu a svátost smíření

Klášterního života u Benediktinů na Břevnově
Se staršími besedu o exorcismu

A společně zažijeme:
Dobrovolné večerní lyžování od 11 let na Monínci

Putování na sedlčanskou věž s vyhlídkou na město

Hon na jelena a možnost jízdy na skatu s Matějem

Bádání zázraků za života sv. Prokopa při etapě

 

Plakát ZDE

 

Příspěvek vytvořen 142

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.