V. Víkendovka s patrony

Již tento víkend 25. – 27. 3. 2022 se uskuteční V. víkendovka v roce Proč a nač s českými patrony.

Na téma: Statečný Vítek a Proč a nač ostatky? Víkendovka bude probíhat v Kosově Hoře a v Sedlčanech.
Zájemci se mohou přihlásit od pondělí 21. 3. do středy 23. 3. na webu FOKS-live z.s. Na stránkách a v přiloženém plakátku se dozvíte další potřebné informace.

 

Všichni z FOKS-live z.s. se na vás už moc těší 🙂

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.