Mše svatá na Silvestra

Nejste večírkový typ a nechcete být na Silvestra sami? Přijďte spolu s námi poděkovat za rok 2021 a přivítat rok nový. Rok 2022 společně přivítáme modlitbou při silestrovské mši svaté, která se uskuteční dnes ve 23:45 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Počepicích.

Kdo z Vás by se nemohl účastnit mše sv. v pozdních hodinách, může využít mše sv. v 15:30 v Kosově Hoře či v 17 hod v Sedlčanech.

 

Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na shledání v novém roce, který snad bude zdravější! 🙂

 

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.