Víkendovky

Jsou pořádány obvykle několikrát ročně. Každý školní rok je zaměřen na jiné téma. Věnovali jsme se např. svatým ve 20. století, dříve např. životu kněží za komunismu. Účastníci se skrze zážitkovou pedagogiku nedozvídají jen informace o jednotlivém tématu, ale mají možnost si sami osvojit křesťanský život v praxi, zjistit, že ve víře a prožívání víry nejsou sami, mít v asistentech a vedoucích své vzory. Kromě her, scének, výtvarného tvoření, hudby, etapových her, přednášek mohou prožít všichni i společnou modlitbu, zpytování svědomí, svátostí smíření, mši svatou, osobní kontakt s kněžími a dokonce nahlédnout do života týmákům, sboubencům i manželským párům.

Kontakt: Mgr. Ivanka Čiháková, e-mail: ivankacihakova@seznam.cz, tel. 725 380 414

Téma pro letošní rok 2021/2022

 

V Rubrice Víkendovka se dozvíš aktuální přehled konaných akcí na toto téma.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.