Hudba pro zeď – Počepice

Obec Počepice s městysem Vysoký Chlumec vás srdečně zvou na Varhanní a houslový koncert (p. Počepický a p. Vála). Koncert se uskuteční již tuto sobotu 25.5.2024 od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Počepicích pod názvem HUDBA PRO ZEĎ. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu hřbitovní zdi v Počepicích.   Všichni […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.