Pochod pro život – 6. 4. 2024

Vojtěch a Dominik Čihákovi vás zvou na tradiční Pochod pro život, který má pod palce Hnutí pro život. Pochod se uskuteční 6.4. 2024 (11:00 Katedrala sv. Víta; 13:00 “Happening” na Hradčanském náměstí; 14:00 pochod skrze centrum Prahy na Václavské náměstí). Dítě starší 15 let se má povinnost přihlásit na https://hnutiprozivot.cz/…vot Pro více informací

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.