Kurzy Alfa Sedlčany

Alfa je série společných večerů, kdy se v malých skupinách debatuje o základních otázkách duchovního života a víry. Je to příležitost blíže poznat křesťanskou víru v prostředí bez poučování a přesvědčování. Vítáni jsou všichni. Alfa probíhá po celém světě v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde.

V Sedlčanech pořádají kurzy Alfa manželé Lobkowiczovi. V době koronavirových opatřeních kurz probíhá online.
web: https://www.kurzyalfa.cz/

Kontakt: Nikolaus Lobkowicz, mail: nikolaus.lobkowicz@gmail.com, tel. 601 024 824

 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.