Hosana – rozhlasové vysílání

14. května 2011 byl hostem Českého rozhlasu náš, dnes již bývalý, sedlčanský kněz – P. Marek Miškovský, který v pořadu Hosana vyprávěl o své kněžské službě na Sedlčansku. Rozhovor s ním si můžete poslechnout zde (stopáž – 6:25).

 

21. května 2011 byl hostem Českého rozhlasu i náš druhý bývalý sedlčanský kněz – P. Martin Vlček, který v pořadu Hosana vyprávěl nejen o své kaplanské službě. Rozhovor s ním si můžete poslechnout zde (stopáž – 5:12).

Zdroj: Český rozhlas

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.