Děkan Fr. Bučil

P. František Bučil působil v Sedčanech jako katecheta od roku 1925, roku 1940 byl jmenován děkanem. V době druhé světové války a po jejím skončení osvědčil ryzost charakteru a neohrožené vystupování. Když po roce 1948 zavládl komunistický teror, byl P. Bučil na základě vykonstruovaných obvinění po Vánocích 1950 zatčen, ponížen uprostřed vlastních farníků, poté odsouzen a vězněn v krutých podmínkách, takže 30. 12. 1955 zemřel v nedožitých 62 letech.

Osobnost děkana Bučila je pro nás znamením. Naše minulost obsahuje křivdy, zlo a násilí, které nezmizí samo od sebe. K pokání a k úsilí o usmíření může nás, sedlčanské farníky, povzbudit právě příklad pastýře, který nepodlehl hrozbám, lživým slibům ani ranám. Děkan Bučil je kněz a člověk, který promlouvá do naší budoucnosti.

Padesáté výročí odchodu P. Bučila z tohoto světa jsme si připomněli při mši sv. 15. prosince 2005, kterou sloužil biskupský vikář Mons. Aleš Opatrný za účasti starosty města Sedlčan pana ing. Buriana a příbuzných P. Bučila. Následovalo otevření výstavky dokumentů v předsíni kostela a přednáška v sále městského muzea spojená s prezentací brožury o životě P. Bučila, kterou pro naši farnost sepsal sedlčanský rodák, historik Zdeněk Vališ.

Brožura ke stažení ZDE.

 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.