Sbírka na opravu zvonů ve zvonici u kostela Sv. Martina v Sedlčanech

Zvony jsou ve zvonici celkem čtyři. Náhradou za původní nefunkční řídící zařízení bylo nainstalováno nové a byl zprovozněn zvon Františka Bučila. Náklady byly zatím přibližně 113 tisíc Kč, doposud se podařilo vybrat přibližně 60 tisíc Kč. Na zprovoznění každého dalšího zvonu je potřeba přibližně 40 tisíc Kč.

Pokud máte zvuk zvonů rádi, je tu výjimečná příležitost udělat dobrý skutek a pomoci oživit jejich hlas. Výsledek uslyšíme všichni a oprava zajistí fungování zvonů na mnoho dalších let.

Příspěvky na zvony můžete vhodit do označené kasičky v kostele (např. po konání mše), osobně předat P. Stanislavu Glacovi nebo zaslat na účet č. 3858268319/0800. Do poznámky prosím napište: „Dar pro farnost“. Administrátor farnosti St. Glac také na vyžádání každému dárci vydá potvrzení o daru.

 

Všem dárcům ze srdce děkujeme!

 

Další informace o zvonech naleznete zde i zde

 

 

Příspěvek vytvořen 129

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.