Příprava na manželství

Snoubenecká setkání v rodině

V naší farnosti probíhá příprava na „svatbu v kostele“ u manželů Ivanky a Martina Čihákových.

Ti se se snoubeneckými páry zamýšlejí nad manželským slibem a tematickými bloky:

1. Období známosti, čas zásnub – rozloučení nevěsty a ženicha s rodinou.

2. Rozdíly mezi mužem a ženou – přítěží či bohatstvím manželství?

3. Krize manželství, vztahů – čas rozloučení či čas určený k růstu?

4. Intimní život manželů – odraz jejich lásky.

5. Rodičovství, život rodiny.

6. Život našeho manželství pro „naši“ rodinu a svátostná povaha manželství všedního dne.

7. Manželství a kariéra, manželství a vztah k okolnímu světu.

 

Setkání pořádají Ivanka a Martin Čihákovi a schůzku s nimi si můžete dohodnout na tel.: 725 380 414.

Odkazy:

 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.