Letní katolický tábor

Desetidenní teepee tábor probíhá každoročně na začátku července na tábořišti Ovčín u Štětkovic.

Program je veden formou zážitkové pedagogiky na téma, které se dotýká křesťanské tématiky (např. „Moje cesta DRAKOBIJCE“ neboli – o duchovním boji mladého chlapce Artura se sedmi těžkými hříchy)

Kontakt: Mgr. Ivanka Čiháková, e-mail: ivankacihakova@seznam.cz, tel. 725 380 414

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.